Wyniki referendum w Szwajcarii (2016-02-28)

Wydalanie cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo – Większość PRZECIW
Ulga podatkowa dla osób w związkach małżeńskich – Większość PRZECIW
Budowa drugiej nitki tunelu pod Alpami – Większość ZA
Zakaz spekulacji żywnością – Większość PRZECIW

Najwięcej kontrowersji budzi pierwsze pytanie. Jest to drugie głosowanie w tym temacie. Pierwsza wersja inicjatywy została w opinii jej autorów „rozwodniona” przez parlament i przyjęta w złagodzonej formie (za pomocą genialnego mechanizm „rządowej kontrpropozycji”). Teraz autorzy chcieli powrócić do pierwotnego – bardziej radykalnego pomysłu. Gdyby został przyjęty to pozwalałby wydalać cudzoziemców z drugiego pokolenia i z ograniczonym prawem do procesu sądowego.
Nie mniej jednak obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wydalane cudzoziemców za jedno ciężkie przewinienie lub dwa lekkie dokonane na przestrzeni 1 roku.