Ty decydujesz!

Ty decydujesz!

Kategoria: Bez kategorii

Bez kategorii

Szwajcarska demokracja w 7 punktach

1. Konstytucja – ludzie głosują tylko nad konstytucją. Wszystkie przepisy niższego szczebla muszą być zgodne z konstytucją – także przedstawiciele mają swobodę tworzenia mniej ważnych przepisów a obywatele pełną kontrolę nad sytuacją. Jeśli rząd/parlament nie wypełnia konstytucji to jest rozwiązywany.

2. Subsydiarność – decyzje podejmowane są na najniższym możliwym poziomie. Ten kto używa/płaci/tworzy daną rzecz/miejsce/wydarzenia – ten decyduje.

3. Konfederacja – każdy kanton jest niezależnym państwem. Kantony dobrowolnie delegują część kompetencji do konfederacji.

4. Inicjatywa Ludowa – łatwy dostęp do referendum na wniosek obywateli.

5. Veto Ludowe – przepis ustalony przez władze może być zatrzymany w referendum. Podpisy pod wnioskiem o referendum są zbierane w czasie vacatio legis.

6. Referendum obligatoryjne – musi być ogłoszone jeśli podpisuje się umowę z innym państwem, przy zmianie konstytucji, itd.

7. Wniosek mniejszości – każda partia w parlamencie ma prawo zrobić referendum. Jeśli dojdzie do zmowy parlamencie to nawet najmniejsza partia może się odwołać do opinii obywateli. Ale z drugiej strony jeśli ta jedna partia niepotrzebnie pofatyguje ludzi do głosowania to sama się skompromituje.

Bez kategorii

Droga do demokracji, wolności i dobrobytu

Podstawą szwajcarskiej demokracji są małe grupy ludzi, którzy uczą się organizować w swoim gronie. Takie grupy są rozproszonymi poligonami doświadczonymi w których testowane są różne rozwiązania. Jeśli grupie uda się być karną i utrzymać dobrą atmosferę to jej członkowie czerpią z tego korzyści. Najprostszą drogą do osiągnięcia długofalowej dyscypliny i powszechnego zadowolenia członków jest stosowanie zwykłej większości w głosowaniach i zabezpieczenie polegające na możliwości wydalenia z grupy przeszkadzających osób.

Działanie w takiej grupie rozwija umiejętność samodzielnego myślenia i działania, daje pretekst do spotkań z ludźmi a także kontakty i porady sporej liczby osób.

Takie podejście może wydawać się trudne i pracochłonne ale dobrobytu i wolności nie da się zbudować poprzez oddelegowanie tego zadanie do przedstawicieli. Dobrobyt i wolności musimy zdobywać samodzielnie i osobiście.

Bez kategorii

Złoto Hitlera

Pytanie: Co Szwajcarzy sądzą o powszechnym przekonaniu, że Szwajcaria jest bogata po prostu dlatego, że jest wykorzystywana do unikania podatków i ogólnie z powodu tajemnicy?

Odpowiedź: To dobry znak, że rozmawiasz z ignorantami. Na pewno nie znają faktów historycznych. Zwykle odpowiadam mniej więcej tak:

Bardzo powszechne było nieporozumienie (nawet w Szwajcarii), że w XX wieku kraj ten stał się bogaty ze względu na tajemnicę bankową, która zaczęła obowiązywać po roku 1930.
W rzeczywistości historia sukcesu Szwajcarii rozpoczęła się znacznie wcześniej. Jednym z głównych powodów sukcesu Szwajcarii było stosunkowo wczesne uprzemysłowienie – wczesne w porównaniu z innymi krajami w (kontynentalnej) Europie. W pewnych obszarach Szwajcaria konkuruje nawet z Wielką Brytanią, która słusznie uważana jest za rozrusznik industrializacji. Ponieważ Szwajcaria nie miał zasobów naturalnych i dobrej gleby, przemysł zawsze koncentrował się na wytwarzaniu specjalistycznych / niszowych produktów i był ukierunkowany na rynek eksportowy. Z tego powodu, już w XVIII wieku niektóre regiony Szwajcarii były jednymi z najlepiej prosperujących w Europie. Wzrost gospodarczy został spowolniony podczas rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku, kiedy to Francja zajęła republikę helwecką. Ostatecznie jednak gospodarka była w stanie szybko się odrodzić i wprowadzać innowacje.
Następnym ważnym szczeblem rozwoju było zaprzęgnięcie rozwiązań wczesnej ery przemysłowej do innych gałęzi przemysłu już na początku XIX wieku. Np. do inżynierii, chemii lub przemysłu elektronicznego. Takie dostosowanie przemysłu nie było aż tak sprawne w innych krajach europejskich. Podczas gdy Wielka Brytania bardzo się z tym zmagała, Niemcy i Szwajcaria odniosły większy sukces. Oba kraje wcześnie dostrzegły potencjał i znaczenie szkoleń technicznych dla przemysłu. W Szwajcarii utworzono Federalny Instytut Technologii (znany również jako ETH Zurich), aby zaspokoić popyt branży, co ostatecznie pomogło krajowi w rozwoju gospodarczym.
Ten obraz rozwoju gospodarki można dostrzec patrząc na historyczny wykres PKB na mieszkańca (istnieją różne modele, aby to oszacować, ale wszystkie trendy wyglądają podobnie). W oszacowaniu autorstwa historyka Paula Bairocha Szwajcaria zajmuje:

  • w 1830 roku – 5 miejsce
  • do 1860 roku awansuje na – 3 miejsce
  • w 1880 roku jest na – 2 miejscu
  • a w 1925 roku jest – 1sza
  • w 1938 roku – ponownie na 2gim

via:

Bez kategorii

Zdzisław Gromada – Demokracja XXI wieku

http://www.demokracjaxxiwieku.pl/

Autor tej publikacji, jako jeden z nielicznych w naszym państwie, analizuje możliwości wprowadzenia instrumentów polityczno-decyzyjnych w Polsce, opartych na demokracji bezpośredniej na wzór szwajcarski. Zdzisław Gromada jest niewątpliwie prekursorem tego nurtu w polskiej rzeczywistości politycznej i zdecydowanym zwolennikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Od momentu rozpoczęcia procesów transformacji systemowej mija trzydzieści lat, a Polacy do tej pory nie potrafili wytworzyć sprawnie funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Wolność obywatelska, o którą walczyliśmy w okresie realnego socjalizmu przestaje mieć dla polskich obywateli wartość, wydaje się, że większe znaczenie ma wolność ekonomiczna. Ośrodki władcze wykorzystują to umiejętnie, prowadząc swoistą politykę na zasadzie «dziel i rządź».
Autor dostrzega te wypaczenia młodej polskiej demokracji i podaje receptę na lepsze jej funkcjonowanie. Zdzisław Gromada opowiada się za wprowadzeniem demokracji oddolnej, bliskiej obywatelom według reguły: demokracja sprzyja budowie społeczeństwa obywatelskiego, ale bez tego typu społeczeństwa nie będzie w Polsce prawdziwej demokracji.

Prof. Mirosław Matyja
Polish University Abroad w Londynie

Bez kategorii

Polska jest naszą własnością – powinniśmy nią zarządzać osobiście

Dobra władza to taka która zapewnia obywatelom chleb i igrzyska. 30 lat temu załatwiliśmy sobie prawo osobistego wyboru władzy. Byliśmy przekonani, że potrafimy dokonać wyboru takich zarządców dla których dobro Polski będzie najważniejsze. Niestety wszyscy mamy naturalną mentalność egoisty.. Dla naszych wybrańców także ich osobiste dobro jest najważniejsze. Ich osobistym interesem jest raz z trudem zdobytej „słodkiej jak miód i przyciągającej jak magnes” władzy nie oddać nigdy. Dobro Polski ma dla nich drugorzędne znaczenie. Jest to poważny problem.

Aby wykazać obywatelom, że dokonali trafnego wyboru, że są dobrym panem, dają obywatelom dostatek chleba i igrzysk. Jest niestety poważny problem chleb kupowany jest nie za pieniądze wypracowane racjonalną gospodarzeniem lecz za pożyczone z konta obywateli pieniądze: Jak wykazuje zegar L. Balcerowicza nasze zadłużenie publiczne przez 30 lat nieracjonalnych rządów naszych wybrańców urosło MAKABRYCZNIE. W dn. 24.02.19 zegar pokazał, że nasi szanowni przedstawiciele zadłużyli każdego z nas na 28 tys zł. a wraz z ukrytymi długami każdy z nas jest zadłużony na 127 tys. zł. Czy nasi następcy dadzą radę spłacić ten dług? Czy będą mieli za co kupić niezbędny im do życia chleb? Jeśli kochamy nasze dzieci i wnuki to powinniśmy zacisnąć pasa i zostawić im czyste konto..

Czy to jest realne?

Nasza cywilizacja wypracowała sprawny i racjonalny system zarządzania ludzkimi społecznościami. W 1604 roku w Holandii powstała pierwsza spółka akcyjna – Zjednoczona Kompania Wschodnioindyjska (ZKW). Jej „obywatele” (członkowie, akcjonariusze) mianowali (powoływali, wybierali) do jej bieżącego kierowania zarząd. Ustalili mu/im warunki płacy i pracy oraz zastrzegli sobie prawo do sprawowania nad nim(-i) władzy zwierzchniej. System zarządzania ZKW sprawdził się doskonale w praktyce i ten sposób prowadzenia zbiorowej działalności gospodarczej jest obecnie powszechny. 170 lat temu taki sposób zarządzania swoją Federacją zastosowali alpejscy górale. Potraktowali swoją Federację jako spółkę obywatelską.

Podstawową wadą demokracji przedstawicielskiej jest to, że Zarząd krajowy by być wybranym i dalej i sprawować „słodką jak miód i przyciągającą jak magnes” władzę musi proponować obywatelom wyłącznie słodkie, populistyczne postulaty np. „Szanowni emeryci! Przed wyborami damy Wam do ręki po 1100 zł. Jeśli nas wybierzecie będziemy Wam dawać co roku taką trzynastkę”.

Podstawową zaletą władzy spółek obywatelskich jest to, że jej Zarząd ma obowiązek proponować wyłącznie racjonalne postulaty także gorzkie. Wymownym przykładem takiego postulatu jest projekt ustawy pt. „Hamulec zadłużenia publicznego” który Zarząd Federacji Szwajcarii w 2001 roku przedstawił do zaakceptowania jej obywatelom. Pytanie referendalne brzmiało: „Kochani jesteśmy nadmiernie zadłużeni. Jeśli nie chcemy mieć w przyszłości problemów finansowych to dzisiaj musimy ograniczyć nasze wydatki socjalne . Czy zaakceptujecie to?„ Szwajcarzy udowodnili, że nie jest są „ciemnym ludem”. 80% głosujących powiedziało ustawie – ZGODA. W efekcie 4 lat jej obowiązywania ich zadłużenia publiczne zmniejszyło się z 55% do 35% PKB.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu swoją „spółką ” Szwajcarzy awansowali z najbiedniejszego narodu w Europie do narodu żyjącego w warunkach wyjątkowego dobrobytu. Są obecnie światowym prymusem gospodarczym i mieszkają w wyjątkowo czystym środowisku naturalnym. Są dumni ze swojego systemu politycznego i propagują go jako najlepszy na czas XXI wieku. W 2011 roku ambasada Szwajcarii wydała w Polsce publikację pt.„Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?”

Czy potrafimy skorzystać z dobrej rady prymusa politycznego?

Niestety dzisiaj jest to niemożliwe. Nie jesteśmy wystarczająco dorośli do samodzielności. Mamy mentalność poddanego ukształtowaną przez całą naszą historię oraz strach elit przed władzą ludu. By zmienić system polityczny trzeba by jej chciało minimum 51% społeczeństwa a w Polsce jak wykazały wybory w 2015 roku za systemem szwajcarskim opowiedziało się mniej niż 1% głosujących.

Przeciętny obywatel jest przekonany żeby dobrze, racjonalnie funkcjonowało społeczeństwo nie ma potrzeby angażować się w sprawy publiczne. Wystarczy tylko wybrać dobrego „pana”. Nie ma świadomości , że o naszym wyborze nie decyduje rzeczywista bezinteresowność oraz kompetencje kandydatów do władzy lecz wyłącznie skuteczność ich marketingu politycznego.

Władzy ludu boją się wszelkie mniejszości. Są przekonani, że większość podejmując publiczne decyzje kierowć się będzie wyłącznie swoim interesem. Szczególnie władzy pospólstwa obawiają się elity polityczne, intelektualne oraz finansowe. Przekonywującym dowodem potwierdzającym te obawy jest pierwsza decyzja „władzy ludu” po rewolucji w Rosji: „Zabrać bogatym i dać biednym”

Jak Szwajcarzy załatwili sobie władzę zwierzchnią w swojej Federacji?

Alpy to trudny teren. Panują tam spartańskie warunki życiowe. Do zamieszkania nadają się wyłącznie zamknięte doliny. Ich mieszkańcy byli skazani na samodzielne rozwiązywanie swoich problemów związanych z: wypasaniem owiec, walką z zagrożeniami, ochroną przed zbójnikami, itd. Wieloletnia nauka samodzielnego rozwiązywania problemów publicznych przekonała ich, że nie muszą mieć „pana” by im mówił jak mają żyć. Uwierzyli w swoje możliwości rozsądnego rozwiązywania spraw publicznych. Gdy w latach 30 dziewiętnastego wieku Kantony w Szwajcarii podzieliły się na katolickie i protestanckie a następnie przystąpiły do wojny religijnej między sobą Szwajcarzy powiedzieli przywódcom walczących stron: „Nie chcemy wojny. Jeśli nie potraficie się dogadać to my obywatele zadecydujemy kto ma rację. Który wariant przyjmujemy”. Ponieważ za takim zakończeniem wojny domowej była zdecydowana większość po obydwu stronach ich przywódcy nie mogli im tego odmówić. Taki zapis został w 1848 roku na stałe umieszczony w Konstytucji Szwajcarii

Jak przekonać większość Polaków, że mogą i powinni dyktować panującym swoje zdanie w swoich sprawach?

Obecnie takiej potrzeby nie widzi, 99% polaków. W wyborach prezydenta RP w 2015 roku na kandydata który miał w swoim programie wyborczym taki postulat zagłosowało 0,20% głosujących. Ponieważ elity i autorytety medialne boja się władzy ludu nie ma szans na przekonanie braci rodaków że mają takie prawo i powinni osobiście decydować o swoich sprawach. Jest wyłącznie jeden sprawdzony przez alpejskich górali sposób by to zrobić:

Pozwolić, nakazać obywatelom małych ojczyzn na samodzielnie decydowanie o swoich sprawach.

Uzasadnienie takiego prawa mieszkańców gmin jest wyjątkowo proste. Podstawowym prawem obywatela jest jego prawo do samodzielnego decydowania o swoich sprawach. Konstytucja wyłącznie narzuca mu co on może i co on musi. Dlaczego zatem obywatel zbiorowy jakim jest gmina nie może samodzielnie decydować o swoich sprawach? Dlaczego obecnie nasze państwo traktuje gminy jak małe dzieci i nakazuje im jak/kto ma sprawować władzę w ich małej ojczyźnie. Odpada podstawowy argument przeciwników władzy ludu, że prosty obywatel jest „za głupi” by mógł decydować o sprawach wielkiej ojczyzny. wielkich sprawach państwowych. Jest duża szansa na przekonanie większości braci rodaków do potrzeby zmiany zasad funkcjonowania gmin na wzór Szwajcarskich. Inicjatywa wprowadzenia prawa demokracji oddolnej w gminach ma realną szansę powodzenia.

****************************

Gdy mieszkańcy gmin uzyskają prawo decydowania o systemie politycznym w swojej małej małej ojczyźnie to z pośród 2478 gmin pewnością znajdą się takie które zastosują racjonalny akcyjny system zarządzania. Udowodnią sobie i innym gminom, że nie muszą mieć pana. Będą dobrym przykładem i doskonałą reklamą dla pozostałych gmin. Wzrost liczby obywateli przekonanych, że mogą i powinni osobiście sprawować władzę zwierzchnią nad politykami będzie stały i dynamiczny. Jak przekroczy symboliczna liczbę 10 mln. obywateli to zmiana naszej symbolicznej demokracji na autentyczną będzie nieuchronna.