Projekt nr 3 – Aktywni RWL

 1. Informacja o każdym głosowaniu musi być rozesłana do wszystkich zarejestrowanych e-parlamentarzystów.
 2. Celem głosowania jest podjęcie decyzji, większością głosów, przy pomocy dostępnych środków technicznych.
 3. Przedmiotem głosowania jest przepis w jego ostatecznym brzmieniu. Możliwe są tylko dwie odpowiedzi: Za i Przeciw.
 4. W uzasadnionych przypadkach przepis powinien zawierać opis konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisu.
 5. Przepis jest wprowadzany w życie zwykłą większością głosów, bez progu frekwencji.
 6. Każda propozycja przepisu musi zostać poddana pod głosowanie po zebraniu 50 podpisów poparcia w dowolnej trwałej postaci (e-mail, formularz internetowy lub papierowy, nagranie, itp.).
 7. Maksymalny czas na zebranie podpisów poparcia projektu wynosi 1 rok. W tym okresie odbywają się publiczne debaty. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów poparcia, głosowanie musi być zorganizowane nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż po 14 dniach. Głosowanie trwa 7 dni. Po zakończonym głosowaniu publikowany jest protokół. Przepis zaczyna obowiązywać 3 dni po zakończeniu głosowania.
 8. Zgodnie z zasadą subsydiarności Statut E-Parlamentu nie ma żadnego wpływu decyzyjnego, wykonawczego i innego na Regulaminy przyjęte w Sejmikach Ruchu Wolnych Ludzi i przeprowadzanych na ich podstawie głosowań wewnątrz sejmików, z wyjątkiem tych na które sejmik wyraził zgodę.
 9. Jeżeli osoby techniczne obsługujące platformę E-Parlamentu nie wywiążą się z obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 7 to członkowie E-Parlamentu mogą wyznaczyć nowe osoby techniczne. Jeżeli zawiedzie platforma głosowań, E-Parlament może wybrać nowy system przeprowadzania głosowań.

Szanowni Wolni Ludzie e-Parlamentarzyści

Składamy w Wasze ręce projekt:
ODDOLNA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – grupa AKTYWNI RWL
Projekt ma tylko jeden cel:
URUCHOMIĆ ODDOLNĄ DEMOKRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ w całym e-Parlamencie, w całym Ruchu Wolnych Ludzi i we wszystkich sejmikach.
Nasz projekt jest kierowany do wszystkich bez wyjątku grup pro-wolnościowych.
Dlatego:
– Nie nakładamy na Was żadnych wspomnień z historii bo ona często nas dzieliła,
– Nie określamy wiary  bo każdy z Was ma wolną wolę,
– Nie tworzymy struktur  władzy – bo Wy nią jesteście,
– Nie wskazujemy Wam celów od góry – bo to Wy je wskażecie w własnych inicjatywach.
To wszystko określicie sami bo jesteście Mądrymi Wolnymi Ludźmi. 

Prosimy jako autorzy, weźcie pod uwagę najważniejsze, że dla Nas wszystkich nie jest do przyjęcia to co nas ogranicza. Jesteśmy Wolni, niezależni, samostanowiący i samorządni.
MY SAMI ZDECYDUJEMY CO JEST DLA NAS DOBRE.
Pozdrawiamy – Grupa „AKTYWNI RWL”, Wasi koledzy i koleżanki z Polski.

Preambuła

Wolni Ludzie to ludzie dla których Wolność jest wartością nadrzędną i fundamentalną.

Ideą powstania e-Parlamentu z możliwością głosowań (WIR) w formie elektronicznej jest stworzenie narzędzia do jednoczenia wszystkich środowisk niezależnych i pro wolnościowych.

E-Parlament Wolnych Ludzi to wirtualne miejsce debat i głosowań. Nie posiada on struktury organizacyjnej i działa na platformie cyfrowej.

Kierunek działań E-Parlamentu wyznacza Oddolna Demokracja Bezpośrednia, dzięki której każdy ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Celem Statutu E-Parlamentu Wolnych Ludzi jest umożliwienie głosowania w zgodzie z zasadami Oddolnej Demokracji Bezpośredniej.

Ostatnia zmiana 2022-08-10

Zapraszamy do dyskusji

Dyskusje odbywają się w każdą niedzielę od 20:00 do 21:00
Spotkanie: https://rozmowy.demokracja.net/otwarte
Kontakt: aktywni-rwl@googlegroups.com

P.S.

Autorzy projektu nie wyrażają zgody na modyfikacje projektu bez zgody autorów ponieważ stanowi on zamkniętą całość i powinien być głosowany w takiej postaci w jakiej został zgłoszony. Autorzy wezmą pod uwagę wszystkie argumenty, które pojawią się w dyskusji i ew. zmodyfikują projekt.

Podpisano

Danel Robert                     – z Sejmiku Bielsko-Biała
Fiałek Robert                     – z Sejmiku Warszawa
Klimkiewicz Bogusław     – z Sejmiku Elbląg
Małecki Rafał                     – z Sejmiku Kalisz
Pawelski Dariusz               – z Sejmiku Toruń

Wykaz osób udzielających poparcia temu projektowy

Wersja audio statutu

Wstęp
Statut
Zakończenie

Wyjaśnienia do punktów

Ad. 1 Oddolna Demokracja Bezpośrednia – nowy przepis jest proponowany przez społeczność i przez nią zatwierdzany w głosowaniu. Jeśli większość jest „Za” to przepis wchodzi w życie bez spełniania innych warunków.
Ad. 2 Celem tego punkt jest przezwyciężenie paradoksu „Jaką metodą wybierzemy metodę głosowania?” 
Ad. 3 Zadanie pytania w referendum powoduje, że odpowiedź na to pytanie może być bardzo różnie interpretowana. Jeśli chcemy wiedzieć na co się decydujemy to musimy znać ostateczną treść przepisu, który będzie nas obowiązywał.
Ad. 4 Karą w naszym przypadku może być tylko banicja na dłuższy lub krótszy okres.
Ad. 5 Każdy próg frekwencji powoduje odebranie władzy ludziom. Jeśli np. dana decyzja dotyczy tylko 1% obywateli to ten 1% zainteresowanych powinien móc podjąć decyzję.
Opinia prof. Matyji na temat progów frekwencji: https://www.polska-ie.com/profesor-miroslaw-matyja-progowe-czy-bezprogowe/
Ad. 6 Wymagana liczba podpisów jest celowo zaniżona po to żebyśmy mieli swobodę decydowania. Zwiększenie liczby podpisów powinniśmy zrobić dopiero wtedy gdy poczujemy się przeciążeni zbyt dużą liczbą głosowań. Na tą chwilę – nie było żadnego głosowania z inicjatywy ludzi.
Ad. 7 W Szwajcarii jest 18 miesięcy na zebranie podpisów. W Polsce 3 miesiące więc zebranie podpisów jest ekstremalnie trudne. Jeśli propozycja zbierze podpisy w krótszym czasie to od razu zostanie poddana pod referendum.
Ad. 9 Podobny mechanizm istnieje również w szwajcarskiej konstytucji. Jest to gwarancja, że ostatecznie władza należy do obywateli.

FAQ

1. Dlaczego nie ma zapisów dotyczących wyborów, finansów, itd?
Początkowy statut celowo nie zawiera żadnych merytorycznych treści (struktury, finanse, władze, działania, zasad współpracy z innymi grupami, itd.) po to żeby wszystkie pozostałe przepisy mogły być określone przez całą społeczność w głosowaniach.

2. Czy ten prosty statut będzie wymagał wielu załączników?
Niekoniecznie. Możemy dodawać szczegółowe zapisy w tym samym dokumencie – jeśli będzie taka potrzeba. Dzięki temu nasze zasady będą się rozwijały organicznie wraz z pojawiającymi się potrzebami.

3. Dlaczego w statucie E-Parlamentu pojawia się słowo „musi”?
Słowo „musi” jest używane tylko w stosunku do systemu informatycznego oraz osób go obsługujących.

4. Co jest celem tego projektu?
Celem naszego projektu jest tylko odblokowanie referendów. Uznaliśmy, że wszystkie inne ustalenia powinny być zrobione wspólnie przez głosowania.

Propozycje zmian i kolejnych przepisów w następnej wersji statutu

 • Mandat związany. Członek KRK jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań podjętych przed wyborem.
 • Łatwiej jest skasować przepis (np. 20 podpisów) niż wprowadzić nowy przepis (np. 50 podpisów).
 • 1 osoba ma 1 głos.
 • Prawo nie działa wstecz.
 • Co nie jest zabronione jest dozwolone.
 • Każdy z nas jest równy wobec prawa.
 • 4. W uzasadnionych przypadkach przepis może zawierać opis konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisu. Karą może być np. czasowa lub trwała banicja.


Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.