Uzyskiwanie poparcia projektu inicjatywy

Uzasadnienie: Każda inicjatywa, zanim zostanie poddana głosowaniu, w zależności od stopnia złożoności i kosztów jej wprowadzenia musi przejść dwa etapy. Najpierw Obsługa Systemu Głosowania Elektronicznego sprawdza merytoryczność złożonej inicjatywy - czy zawiera wszystkie komponenty określone we wniosku inicjatywy. Jeśli zawiera - umieszcza informacje o kolejnej inicjatywie przydzielając ją do określonego obszaru/sejmiku nadając jej kolejny numer przyjętej do zbierania poparcia a następnie uruchamia proces zbierania poparcia. Po uzyskaniu wymaganej liczby popierających Obsługa Systemu Głosowania Elektronicznego zamyka zbieranie głosów i zamieszcza protokół głosowania na "tablicy ogłoszeń. Następnie w ciągu 7 dni uruchamia głosowanie nad przyjęciem inicjatywy do realizacji.

Skutki finansowe: Skutki finansowe powinny powinny być obliczone w trzech aspektach: koszt przygotowania do realizacji - Redagowanie końcowe, z przyjętymi poprawkami; Koszt realizacji projektu tzw. krótkofalowy oraz faktyczny koszt w trakcie 2-5 lat po wprowadzeniu projektu.obowiązywania projektu

Na wstępie od momentu powstania inicjatywy do ogłoszenia jej i zbierania poparcia autor/autorzy oceniają potrzebę wdrożenia i przewidywane koszty niezbędne do zamknięcia i wdrożenia projektu. Jeśli projekt zostanie przegłosowany większością głosów do wdrożenia/realizacji powstaje zespół wdrożeniowy, który ogłasza raz na kwartał stan realizacji i poniesione koszty (w projektach długoterminowych) lub częściej ale nie rzadziej niż raz na tydzień w projektach krótkoterminowych. Dla wiedzy ogólnej wskazana jest systematyczna obserwacja efektów projektów i w przypadku utraty zamierzonych celów złożenie wniosku o odwołaniu/zatrzymaniu inicjatywy.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.